SOLUTIONS FOCUSED PSYCHOTHERAPY SERVICES AS VOLUNTARY IN HELSINKI / Ratkaisukeskeisiä psykoterapiapalveluja vapaaehtoistyönä Helsingissä

Elämään kuuluu monia kriisi-, muutos- ja siirtymävaiheita, joista selviytyminen lisää voimavarojasi ja onnistumisen kokemuksiasi.

Tulevaisuuteen suuntautunut ratkaisukeskeinen lyhytterapia on parhaimmillaan elämäntilanteissa, jolloin omat voimavarasi eivät enää riitä ja tarvitset asiantuntijan apua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Parisuhde ja perhe-elämän kriisitilanteet elämänvarrella, 
  • Alkoholi-, päihde-, peli-, netti- ja muut riippuvuudet voivat alkaa hallita elämääsi ja ottavat enemmän kuin antavat sinulle ja läheisillesi
  • Erilaisten sairauksien kanssa selviytyminen ja niistä toipuminen vievät energiaasi ja niiden kautta tapahtuva elämänarvojesi uudistuminen voi olla hämmentävä ja voimia vaativa kokemus
  • Surutyö ottaa oman aikansa ja voit tarvita siihen lisäymmärrystä
  • Eläköityminen ja ikääntyminen tuovat mukanaan elämänmuutoksia, joihin et ehkä ole osannut varautua etukäteen ja samalla voit kokea elämänhallinnan tunteen menettämistä 


Teen ratkaisukeskeistä terapiaa vapaaehtoistyön kautta vanhuksille ja omaishoitajille kerran kuukaudessa lauantaisin.