Työyhteisövalmennukset

Ratkaisukeskeisen työskentelyn ja johtamisen valmennusohjelma

Asiakkaista yli 80 % tekee päätösvalinnan niin, että ensin tuotteita ja palveluita selataan internetin välityksellä. Yli 50% suomalaisilla on älypuhelin, mikä tekee ajasta ja paikasta riippumattoman internetin selaamisen helpoksi. Asiakkaan päätösvalintaa ohjaa kasvotusten tapahtuvan keskustelun lisäksi sosiaalisessa mediassa jaetut suositukset.

Asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisessä omaksumat toimintamallien muutokset ovat siirtymässä myös työyhteisöihin. Työskentely on muuttumassa ajasta ja paikasta riippumattomaksi yhteisölliseksi online-offline-työskentelyksi. Tästä aiheutuu paineita muuttaa niin asiakaspalvelukonseptia kuin organisaation sisäisiä työskentely- ja johtamiskäytänteitä.

Hierarkiset ja taaksepäin suuntautuneet johtamismallit eivät helposti taivu ja ole toimivia käynnissä olevan työnmuutoksen johtamiseen.  Ratkaisukeskeinen johtamismalli antaa uuden vaihtoehdon perinteisen prosessienjohtamisen rinnalle. Ratkaisukeskeisellä johtamisella on mahdollisuus tuottaa uudenlainen työskentelytapa toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan kehittämiseen. 

Ratkaisukeskeisessä johtamisvalmennuksessa perehdytän sinua ja työyhteisöäsi tulevaisuuteen suuntaavaan voimavaroja ja mahdollisuuksia esiin nostavaan ajatteluun ja toimintaan, jonka avulla on helpompi hallita toimintaympäristön jatkuvaa muutosta. 

 

Online- työskentelyn valmennusohjelma

Online-offline-työskentely lisääntyy jatkuvasti. Nuoremmilla ikäpolvilla on online-työskentelytaitoja, joita digityöskentelyyn tottumattomat siirtotyöläiset vasta opetellevat. Nenäkkäin kokoustaminen ja sähköpostityöskentely ovat tulleet tiensä päähän. Online-offline- työskentely on tullut jäädäkseen. Se sopii hyvin suurille, alueellisesti hajallaan ja verkostoituneesti toimiville organisaatioille työskentelyvälineeksi.

Olen vuodesta 2007 alkaen käyttänyt sosiaalista mediaa työ- ja johtamisvälineenä. Kirjoitan blogeja. Olen aktiivinen Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Käytän videoneuvotteluissa AC-, Skype-, Hangout- ja Lync- ohjelmia. Olen työskennellyt sosiaalisissa intraneteissä Yammer, Sharepoint ja WIKI. Uusimpana sosiaalisena online-työskentely-ympäristönä olen perehtynyt parvityöskentelyyn xTunessa. Slidesharesta löytyy MBA- tutkintoni päättötyö sosiaalisesta mediasta johtamisvälineenä, sosiaalisen median pikatesti työyhteisöjen online-työskentelytaitojen itsearviointiin ja useita julkisia esityksiäni sosiaalisesta mediasta työ- ja johtamisvälineenä. Seuraa tai osallistu keskusteluun työnmuutoksesta Facebookin Online & offline ratkaisuja sivulla, jota ylläpidän.

Perehdytys- ja valmennusohjelmassani tutustutaan sosiaaliseen mediaan ja yhteisölliseen online-työskentelyyn työ- ja johtamisvälineenä päätteen, läppärin, tabletin tai älypuhelimen äärellä henkilökohtaisesti tai yhdessä työyhteisösi kanssa. Perehdytän sosiaalisen median toimintalogiikkaan myös monitoroinnin, riskienhallinnan ja hyötyjen näkökulmasta. Voit kysyä kaikki mieltäsi askarruttavat some-kysymykset, joita et ole aikaisemmin päässyt  kysymään. Ohjaan työyhteisöjä myös yhdistämään sosiaalisen median osaksi strategista suunnittelua, toiminnanohjausta ja laadunhallintaa.

 

Valmennusohjelmat:


Valmennusohjelman hinta määräytyy osallistujien määrän, valmennusohjelman keston ja tarvittavan valmisteluajan mukaan

Ota yhteys sähköpostilla: asiakaspalvelu (@) katriluukka.fi tai puhelimitse: 041-5012060, niin räätälöidään sinulle ja työyhteisöllesi sopiva valmennusohjelma.